NDT-BOBATH

 

Wskazania:

- uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego

- obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe

- asymetria ułożeniowa

- kręcz szyi

- zaburzenia koordynacji i rozwoju psychoruchowego

- wcześniactwo

- mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne oraz inne uszkodzenia